مونل 400

مونل 400 سوپرآلیاژ نیکل-مس با مقاومت عالی در بسیاری از محیط های خورنده می باشد. این سوپرآلیاژ به دلیل میزان بالای نیکل مقاوم به خوردگی تنشی کلریدی است. و استحکام و چقرمگی بالایی در گستره دمایی وسیعی دارد. این آلیاژ به طور گسترده ای در انواع محیط خورنده به ویژه در صنایع دریایی و شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.
کاربردها
تجهیزات فرآیندهای شیمیایی
اجزا تجهیزات دریایی
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
فرآوری سنگ معدن

ترکیب شیمیایی

نیکل مس کربن منگنز آهن سولفور سیلیسیم
63-70 28-34 0.3 2 2.50 0.024 0.5

 

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی استحکام تسلیم  YS(MPa) استحکام کششی نهایی UTS(MPa) ازدیاد طول Elongation(%) سختی (برینل)
قبل از آنیل 276-517 517-655 30-45 125-215
بعد از آنیل 193-345 482-586 35-50 110-140