استیل 440B

آلیاژ 440B استنلس استیل مارتنزیتی با کربن بالاست که دارای استحکام خوب، مقاومت به خوردگی متوسط و مقاومت به سایش عالی است.

کاربردها
تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی شامل ابزار برش
قالب
چاقو
بلبرینگ

ترکیب شیمیایی

آهن کروم منگنز سیلیسیم کربن مولیبدن فسفر سولفور
balance 16-18 1 1 0.75-0.95 0.75 0.040 0.030

 

خواص مکانیکی

دمای تمپر (درجه سلسیوس) استحکام کششی نهایی UTS(MPa) استحکام تسلیم  YS(MPa) ازدیاد طول Elongation(%) سختی (برینل)
آنیل 758 448 14 269
204 2030 1900 4 59
260 1960 1830 4 57
316 1860 1740 4 56
371 1790 1660 4 56

 

عملیات حرارتی
آنیل: گرم کردن تا دمای 871-843 درجه سلسیوس و سپس سرد کردن در کوره.
سخت کردن: حرارت دهی تا دمای 760 درجه سلسیوس و سپس کوئچ در روغن یا سرد کردن در هوا.
تمپر: گرم کردن تا دمای 148 درجه سلسیوس، نگهداری در این دما و سپس سرد کردن در هوا.

جوشکاری
قابلیت جوشکاری این آلیاژ به دلیل سخت شدن در هوا، بسیار ضعیف است. در صورت نیاز به جوشکاری، این آلیاژ باید تا دمای 260 درجه سلسیوس پیشگرم شود و بعد از جوشکاری هم عملیات حرارتی تنش گیری باید به مدت 6 ساعت در دمای 760-732 درجه سلسیوس و سپس سرد کردن در کوره به صورت آهسته جهت جلوگیری از ترک دار شدن انجام شود.