اینکونل 625

اینکونل 625 یک سوپرآلیاژ پایه نیکل با مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون عالی است. اینکونل 625 با زمینه نیکل-کروم از طریق استحکام بخشی توسط محلول جامد با افزودن مولیبدن و نئوبیم مستحکم شده و همین امر موجب می شود تا این آلیاژ استحکام و چقرمگی بالای خود را در بازه دمایی کریوژنیک تا 1093 درجه سلسیوس حفظ کند. این آلیاژ آستنیتی و غیرمغناطیسی است و استحکام کششی و قابلیت شکل پذیری بالایی از خود نشان می دهد. به دلیل نیکل بالا، نسبت به خوردگی تنشی کلریدی و حفره دار شدن که معمولا در آب دریا اتفاق می افتد، مقاوم است.

کاربردها
تجهیزات صنایع شیمیایی
تجهیزات صنایع نفت و گاز
تجهیزات صنایع دریایی