اینکونل 600

اینکونل 600 آلیاژ نیکل-کروم با مقاومت به اکسیداسیون خوب در دماهای بالا و مقاومت خوب در محیط های کربونیزه کننده و کلرایدی می باشد. این آلیاژ برای استفاده در دماهای کریوژنیک (زیر صفر) تا 1093 درجه سلسیوس مناسب است. مقدار نیکل بالای این آلیاژ باعث می شود که در محیط های با شرایط احیاکننده و همچنین در برابر بسیاری از ترکیبات آلی و غیرآلی مقاوم باشد و همچنین باعث می شود که آلیاژ مقاومت به خوردگی عالی در برابر خوردگی تحت تنش کلریدی داشته باشد. کروم باعث می شود که این آلیاژ در برابر ترکیبات سولفور و شرایط اکسیدکننده مقاوم باشد. مقاومت به اکسیداسیون این آلیاژ نسبت به آلیاژ نیکل خالص 200 و 201 بیشتر است. این آلیاژ در برابر بخار و ترکیب بخار و دی اکسید کربن مقاوم است. اینکونل 600 غیرمغناطیسی است و خواص مکانیکی عالی و ترکیبی از استحکام بالا و کارپذیری خوب را داراست و به آسانی جوشکاری می شود.


کاربردها
مبدل های حرارتی
اجزا کوره های عملیات حرارتی
مخازن نگهداری اسیدهای چرب

 

ترکیب شیمیایی

نیکل کروم کربن منگنز آهن آلومینیوم سولفور سیلیسیم تیتانیم بور فسفر
72 14-17 0.05 1 6-10 0.3 0.015 0.50 0.3 0.006 0.015

 

خواص مکانیکی

سختی (برینل) ازدیاد طول Elongation(%) استحکام کششی نهایی UTS(MPa) استحکام تسلیم  YS(MPa)
  25 620 275