استیل 304


آلیاژ 304 پرکاربردترین استنلس استیل آستنیتی است که برپایه اصلاحات انجام شده روی آلیاژ معروف 302 با ترکیب شیمیایی معروف 18% نیکل-8% کروم به وجود آمده است. این اصلاحات شامل افزودن کروم و کاهش کربن است. مقدار کربن پایین، تشکیل کاربید کروم را کاهش داده که تاثیر مستقیمی روی جوش پذیری و مقاومت در برابر خوردگی مرزدانه ای دارد. این آلیاژ یک استنلس استیل مقاوم به خوردگی برای گستره وسیعی از کاربردهاست، به استنلس استیل نگیر معروف است. در واقع نگیر بودن نشان دهنده خواص غیرمغناطیسی این آلیاژ به علت ساختار آستنیتی آن هاست. این آلیاژ با کار سرد یا جوشکاری می تواند تا حدودی خاصیت مغناطیسی پیدا کند.
کاربردها
صنایع غذایی
تجهیزات آشپزخانه
صنایع شیمیایی و پتروشیمی
پالایشگاه نفت

ترکیب شیمیایی

304H 304L 304 عنصر
18-20 18-20 18-20 کروم
8-10.5 8-12 8-10.5 نیکل
0.04-0.1 0.030 0.08 کربن
2 2 2 منگنز
0.045 0.045 0.045 فسفر
0.030 0.030 0.030 گوگرد
0.75 0.75 0.75 سیلسیم
0.10 0.10 0.10 نیتروژن
balance balance balance آهن


خواص مکانیکی

سختی (راکولB ) ازدیاد طول Elongation(%) استحکام کششی نهایی (UTS(MPa

استحکام تسلیم  (YS(MPa

82 58 621 290

عملیات حرارتی
استنلس استیل های 304 به وسیله عملیات حرارتی قابل سخت شدن نیستند. آنیل: گرم کردن تا 1120 درجه سلسیوس، سپس به سرعت کوئنچ می شود. استریپ های نازک بار در هوا، اما کلفت بارها در آب کوئنچ می شوند.
شکل پذیری
این آلیاژها خواص کششی خیلی خوبی دارند. استحکام تسلیم پایین و قابلیت ازدیاد طول زیاد این اجازه را به آن ها می دهد که قابلیت شکل پذیری در اشکال پیچیده را داشته باشند.