استیل 310

آلیاژ 310 یک استنلس استیل آستنیتی است که به دلیل مقاومت به خوردگی در دماهای بالا در دسته نسوزها قرار می گیرد. آلیاژ1.4841 معادل آلیاژ 310 در استاندارد DIN می باشد.این آلیاژ  تا دمای 1200 درجه سلسیوس مقاوم به اکسیداسیون است. این آلیاژ به دلیل مقدار کروم بالا و نیکل متوسط نسبت به سولفیداسیون مقاوم است. همچنین قابلیت کاربرد در محیط های کربونیزه کننده متوسط را دارد. اما پاسخگوی تجهیزات محیط های با خاصیت کربونیزه کنندگی شدید نمی باشد. در این شرایط سوپرآلیاژها گزینه مناسبی می باشند. آلیاژ 310 در محیط های اکسیدکننده و نیتریدکننده هم قابل استفاده است، اما تحت این شرایط ماکزیمم دمای کارایی این آلیاژ کاهش می یابد. این آلیاژ همچنین در سازه های کریوژنیک مورد استفاده قرار می گیرد. آلیاژ 310s ورژن کم کربن آلیاژ 310 می باشد که موجب سهولت در ساخت می شود. آلیاژ 310H ورژن با کربن بالای آلیاژ 310 می باشد که به دلیل کربن بیشتر مقاومت به خزش بالاتری نسبت به گرید 310 دارد.

کاربردها
سازه های کریوژنیک
صنایع غذایی
اجزا کوره ها
صنعت فولاد
صنایع نیروگاهی
صنعت سیمان
عملیات حرارتی و متالورژی
پتروشیمی

مقاومت به خوردگی
کروم (25%) و سیلسیم (6%/0) بالای آلیاژ 310 موجب مقاومت به خوردگی دما بالای این آلیاژ شده است.

ترکیب شیمیایی

310H 310S 310(1.4841) عنصر
24-26 24-26 24-26 کروم
19-22 19-22 19-22 نیکل
0.04-0.1 0.08 0.25 کربن
2 2 2 منگنز
0.045 0.045 0.045 فسفر
0.030 0.030 0.030 گوگرد
0.75 1.50 1.50 سیلیسیم
balance balance balance آهن

خواص مکانیکی

سختی (برینل) ازدیاد طول Elongation(%) استحکام کششی نهایی UTS(MPa) استحکام تسلیم  YS(MPa)
217 45 550 245