استیل 410s

گرید 410S ورژن کم کربن و غیرقابل عملیات حرارتی استنلس استیل 410 می باشد. کربن پایین این آلیاژ از تشکیل آستنیت در دماهای بالا که منجر به محدود شدن قابلیت سخت شدن می شود، جلوگیری می کند. این آلیاژ حتی وقتی که به سرعت از بالای دمای بحرانی سرد می شود، داکتیل باقی می ماند. ویژگی غیرقابل عملیات حرارتی بودن به جلوگیری از ترک دار شدن این آلیاژ وقتی که در معرض دماهای بالا یا در حین جوشکاری قرار می گیرد، کمک می کند. استنلس استیل 410S در حالت آنیل کاملا فریتی می باشد. این آلیاژ مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون خوبی مشابه استنلس استیل 410 از خود نشان می دهد.

کاربردها
صنایع پتروشیمی
استخراج معادن
صنایع عملیات حرارتی

ترکیب شیمیایی

کروم نیکل مس کربن منگنز فسفر سولفور سیلیسیم آهن
12.5 0.60 3-5 0.080 1 0.040 0.030 1  balance

 

خواص مکانیکی

سختی (راکول B) ازدیاد طول Elongation(%) استحکام کششی نهایی UTS(MPa) استحکام تسلیم  YS(MPa)
75 33 444 290

 

عملیات حرارتی

این آلیاژ با عملیات حرارتی قابل سخت شدن نیست.
آنیل: گرم کردن تا 899-871 درجه سلسیوس و سپس سرد کردن در هوا.