اینکولوی 800

اینکولوی 800 آلیاژ نیکل-آهن-کروم با افزودنی هایی شامل مولیبدن، مس، نیتروژن و سیلیسیم می باشد. این آلیاژ ساختار آستنیتی خود را حتی اگر مدت زمان طولانی در معرض دماهای بالا قرار بگیرد، حفظ می کند. از دیگر ویژگی های این آلیاژ استحکام خوب و مقاومت بالا در محیط های اکسیدکننده، احیاکننده و می باشد.
کاربردها
مبدل های حرارتی
تجهیزات کربونیزه

ترکیب شیمیایی

نیکل 30-35
آهن 39.5
کروم 19-23
مس 0.75
تیتانیم 0.15-0.6
آلومینیوم 0.15-0.6
کربن 0.1
منگنز 1.5
سولفور 0.015
سیلیسیم 1

 

خواص مکانیکی

سختی (برینل) ازدیاد طول Elongation(%) استحکام کششی نهایی UTS(MPa) استحکام تسلیم  YS(MPa)
  45 600 275

 

عملیات حرارتی
آنیل: گرم کردن تا دمای 982 درجه سلسیوس و سپس سرد کردن در هوا