استیل 410


آلیاژ 410 استنلس استیلی از خانواده مارتنزیت ها است که مقاومت به خوردگی خوب به همراه استحکام و سختی بالا را فراهم می کند که در هر دو شرایط آنیل و سخت شده مغناطیسی می باشد. همچنین گستره وسیعی از خواص مکانیکی این آلیاژ با عملیات حرارتی های متفاوت قابل دستیابی است. این آلیاژ برای کاربردهایی که نیازمند مقاومت به خوردگی متوسط و خواص مکانیکی خوب هستند، گزینه مناسبی است.
کاربردها
ابزار آشپزخانه
استخراج معادن
تجهیزات پتروشیمی

مقاومت به خوردگی
استنلس استیل 410 که تحت عملیات حرارتی قرار گرفته، مقاومت به خوردگی خوبی در هوای عادی، آب و بعضی اسیدهای شیمیایی ضعیف مانند اسید نیتریک، اسید سولفوریک و استیک اسید از خود نشان می دهد. همچنین مقاومت آن در برابر اسیدهای غذایی خوب است. این گرید در شرایط آنیل مقاومت به خوردگی ضعیفی دارد.

 

ترکیب شیمیایی

کروم نیکل مس کربن منگنز فسفر سولفور سیلسیم آهن
11.5-13.5 0.75 3-5 0.08-0.15 1 0.04 0.03 1 balance

 

خواص مکانیکی

سختی (راکول B) ازدیاد طول Elongation(%) استحکام کششی نهایی استحکام تسلیم  YS(MPa)
96 34 510 290

 

عملیات حرارتی
عملیات آنیل: حرارت دهی آرام تا دمای 899-816 درجه سلسیوس، کاهش دما تا 593 درجه سلسیوس در کوره، سپس سرد کردن در هوا.
عملیات سخت کردن: حرارت دهی تا 1010-927 درجه سلسیوس، سرد کردن در هوا یا روغن که لازم است بعد از آن عملیات حرارتی تنش گیری یا تمپر انجام گیرد.
عملیات تنش گیری: حرارت دهی تا 427-149 درجه سلسیوس به مدت 1 تا 2 ساعت، سپس سرد کردن در هوا.
عملیات تمپر: حرارت دهی تا 760-593 درجه سلسیوس به مدت 1 تا 4 ساعت، سپس سرد کردن در هوا.