استیل 309

آلیاژ 309 یک استنلس استیل آستنیتی است که مقاومت به خوردگی خوبی در دماهای بالا دارد و به همین جهت در کنار استیل 310 و 310s در دسته نسوزها قرار می گیرد. آلیاژ 1.4845 معادل آلیاژ 309 در استاندارد DIN می باشد. این آلیاژ در شرایط سرویس غیرمتناوب تا دمای 1100 درجه سلسیوس مقاوم به اکسیداسیون است این در حالی است که ورق و میلگرد (1.4841) 310 تا دمای 1200 درجه سلسیوس مقاومت حرارتی دارند. دلیل بالاتر بودن مقاومت حرارتی نسوز(1.4841)310 نسبت به نسوز (1.4845)309 را می توان به ترکیب شیمیایی این دو نسوز نسبت داد. نسوز(1.4841)310 کروم و نیکل بالاتری نسبت به نسوز (1.4845)309 دارد. آلیاژ 309 به دلیل کروم بالا و نیکل پایین در اتمسفر حاوی سولفور تا دمای 1000 درجه سلسیوس قابل استفاده است. این آلیاژ برای استفاده در اتمسفر با کربونیزه کنندگی شدید توصیه نمی شود زیرا مقاومت به جذب کربن متوسطی دارد همچنین در محیط های اکسیدکننده و نیتریدکننده هم قابل استفاده است، اما تحت این شرایط ماکزیمم دمای کارایی این آلیاژ کاهش می یابد. آلیاژ 309s ورژن کم کربن آلیاژ 309 می باشد که موجب سهولت در ساخت می شود. آلیاژ 309H ورژن با کربن بالای آلیاژ 309 می باشد که به دلیل کربن بیشتر مقاومت به خزش بالاتری نسبت به گرید 309 دارد.
کاربردها
اجزا کوره ها
تجهیزات کاغذسازی
پالایشگاه ها
عملیات حرارتی و متالورژی


ترکیب شیمیایی

309H 309S 309 عنصر
22-24 22-24 22-24 کروم
12-15 12-15 12-15 نیکل
0.04-0.1 0.08 0.20 کربن
2 2 2 منگنز
0.045 0.045 0.045 فسفر
0.030 0.030 0.030 گوگرد
0.75 0.75 0.75 سیلیسیم
balance balance balance آهن

 

خواص مکانیکی

سختی (برینل) ازدیاد طول Elongation(%) استحکام کششی نهایی UTS(MPa) استحکام تسلیم  YS(MPa)
202 50 586 310

 

عملیات حرارتی
استیل نسوز 309 به وسیله عملیات حرارتی قابل سخت شدن نیست. آنیل: گرم کردن تا 1120 درجه سلسیوس، سپس در هوا سرد می شود.
شکل پذیری
این آلیاژها را می توان به راحتی مورد کشش قرار داد. به منظور کاهش سختی و بازگرداندن شکل پذیری از آنیل استفاده می شود. آلیاژ 309 به شدت پایدار بوده و در حین کار سرد غیرمغناطیسی باقی می ماند.