میلگرد استنلس استیل و نسوز

انواع میلگرد استیل و نسوز
میلگردهای استیل نسوز شامل استیل (310)1.4841 ، 310s ، 309 و 321 و از سایز 1 میلی متر تا 400 میلی متر موجود می-باشند. میلگردهای استنلس استیل و نسوز موجود در بازار ایران عمدتا تولید کشورهای چین و هند می باشد و اغلب در شاخه های 6 متری و بعضا 4 متری در بازار موجود می باشند.


قیمت میلگرد استیل و نسوز
یکی از عواملی که بر قیمت میلگرد نسوز و استیل تاثیرگذار است قطر آن است. میلگرد نسوز تا قطر 90 میلی متر قیمت ثابتی دارد مگر اینکه سایز خاصی در بازار کمیاب شود. قیمت میلگرد نسوز با قطر بالای 90 میلی متر بالاتر از سایزهای زیر 90 میلی متر می باشد. قیمت میلگرد استیل هم مانند قیمت میلگرد نسوز تا قطر 90 میلی متر ثابت و بالای این سایز بالاتر می باشد، با این تفاوت که قیمت میلگرد استیل در قطرهای بالای 90 میلی متر، با افزایش قطر میلگرد افزایش می یابد. به طور مثال، قیمت میلگرد استیل با قطر 150 میلی متر بالاتر از قیمت میلگرد استیل با قطر 120 میلی متر می باشد. درصورتی که قیمت میلگرد نسوز با قطر 150 میلی متر مشابه قیمت میلگرد نسوز با قطر 120 میلی متر می باشد.

 

ردیف

نوع میلگرد

از قطر(mm)

تا قطر (mm)

1

میلگرد نسوز 1.4841

3

150

2

میلگرد نسوز 310s

3

150

3

میلگرد نسوز 309

6

100

4

میلگرد نسوز 321

1

200

5

میلگرد استیل 304

1

400

6

میلگرد استیل316

1

300

7

میلگرد استیل420

6

300

8

میلگرد استیل410

30

200

9

میلگرد استیل431

30

400

10

میلگرد استیل17-4PH

30

200

11

میلگرد دوپلکس2205

20

200

12

میلگرد مونل 400

15

150

13

میلگرد مونلK500

15

80

14

میلگرد اینکونل601

3

100