استیل 430

گرید 430 استنلس استیل فریتی با کربن پایین است که غیرقابل عملیات حرارتی است و ترکیبی از مقاومت به خوردگی و شکل پذیری خوب را به همراه خواص مکانیکی مناسب ارائه می کند. این آلیاژ به دلیل داشتن کروم بالا مقاومت به اکسیداسیون خوبی در دماهای بالا دارد. در حالت آنیل داکتیل و شکل پذیر است. از طریق کار سرد خیلی سخت نمی شود. جوش پذیری محدودی دارد و بنابراین نباید در شرایط جوشکاری شده برای سازه های تحت بارگذاری ضربه ای و دینامیک مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل فریتی بودن، در دماهای زیر صفر در معرض شکست ترد قرار دارد بنابراین نباید در کاربردهای کریوژنیک مورد استفاده قرار گیرد.
کاربردها
آستر ماشین ظرفشویی
آستر ماشین لباسشویی

ترکیب شیمیایی

آهن کروم منگنز سیلیسیم کربن فسفر سولفور
balance 17 0.7 0.6 0.05 0.021 0.024

 

خواص مکانیکی

سختی (برینل) ازدیاد طول Elongation(%) استحکام کششی نهایی UTS(MPa) استحکام تسلیم  YS(MPa)
160 25 530 360

 

عملیات حرارتی
آنیل: گرم کردن تا 760 درجه سلسیوس و سپس سرد کردن در هوا.
تنش گیری: تنش گیری بعد از جوشکاری معمولا مورد نیاز نیست. اگرچه بازه دمایی 300-200 درجه سلسیوس برای این کار توصیه می شود.