اینکونل 718

اینکونل 718 یک آلیاژ نیکل-کروم رسوب سخت شونده دارای مقادیر قابل ملاحظه ای آهن، کلومبیم و مولیبدن همراه با مقادیر کمی آلومینیوم و تیتانیم می باشد. این آلیاژ استحکام بالا و داکتیلیته خوبی را تا دمای 704 درجه سلسیوس حفظ می کند و در مقایسه با دیگر آلیاژهای نیکل رسوب سخت شونده جوش پذیری و شکل پذیری نسبتا خوب و خواص کریوژنیک عالی دارد. رسوب سختی آهسته این آلیاژ، این امکان را فراهم می کند که بدون سخت شدن و ترک دار شدن جوشکاری شود. این آلیاژ غیرمغناطیسی است، مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون خود را در دماهای بالا حفظ می کند و برای اجزائی که نیاز به مقاومت به خزش بالا تا 704 درجه سلسیوس و  مقاومت به اکسیداسیون تا 982 درجه سلسیوس دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.
کاربردها
موتور جت
توربین گاز

ترکیب شیمیایی

نیکل 50-55
کروم 17-21
کربن 0.08
منگنز 0.35
فسفر 0.015
سولفور 0.015
سیلیسیم 0.35
مولیبدن 2.80-3.30
کلومبیم 4.75-5.50
تیتانیم 0.65-1.15
آلومینیوم 0.20-0.80
کبالت 1
بور 0.006
مس 0.30
تانتالیم 0.05
آهن balance